به نام خدا اون خدایی که آرومت می کنه، و الا پیداش نکردی. اگه آروم نشدی، اگه هنوز دغدغه داری، پیداش نکردی. چون خدا اونیه که با یادش آروم میشی…