امروز بهراد داشت برام تعریف می‌کرد: «یه شاگرد دارم حرفاش از صبح رفته رو مخم. یافت آباد می شینند، دختره. نمی دونم چند سالشه فکر کنم ۲۲ اینا. ازیناست که از ۱۸ سالگی کار کرده، الان ۲۰ ملیون پس انداز داره!! خیلی کلا دوست داره از نظر مالی پیشرفت کنه. برای ازدواج هم وضعیت مالی طرف خیلی براش …

It’s hard work translating the words from a language keeping the same notion. Anyway, I fed up resisting on this. I had to let it go and just make an effort, no matter who cares or not, who understands who not, there is something in our h`eart which would make …

بعد از جلسه ی اسکایپی صبح با شرکت پروژه مون سریعا رفتم تا به مشاوره ی اسکاپی ام با مربی برسم، پنچ دقیقه ای دیر کردم ولی تو واتسپ بهش پیام داده بودم که جلسه قبلی ام دیر تموم شده و دارم دنبال یه جا میگردم برای تماس با شما. مع …

دیشب یادت کردم.. تجریش.. خیابان ملکی.. اطراف لمیز یه سری جوون سیگار می کشیدند.. بالاتر از کافه ها کوباکی مرغ سوخاری میداد.. توی کوچه مردم توی صف نونوایی بودند و چند نفر مشغول خرید لوازم التحریر از اشل.. کمی بالاتر مسجد گیاهی، مجلس روضه به پا بود، جوونا داشتند سینه می …