سه یکشنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱ پیراهن سال ۲۰۱۶ کاپیتان سابق رم دانیله ده‌روسی را تنم میکنم و بعد از یک نصف روز پرسه‌زنی در واتیکان و پاستای راویولی آماده‌ی رفتن به استادیو المپیکو می‌شوم. من در تمام عمر طرفداری‌ام هیچ بازیکنی را به انداره‌ی ده‌روسی دوست نداشتم چرا که او …