دعوا به نفع هیچکس نیست و به درد هیچکسی نمی خورد مگر کسی که دچار توهمِ این است که از آن سود خواهد برد. محرم و عاشورا را با دعوا یا جنگ میان حق و باطل معرفی می کنند آنها که درس کربلا را از بنی امیه آموختند! «حق» سرِ …