داشتم تایم لاین اینستاگرام ام را چک می کردم، عکسی از دوستم دیدم که مربوط به اردوی جهادی در یکی از روستاهای استان لرستان بود که تابستان سال ۸۷ ینی همان سالی که کنکور دادیم و مدرسه تمام شد رفته بودیم اردوی جهادی. در توضیح عکس دوست و همکلاس دوران …

می خواستم از تجربه ی اولین سفر تنهایی ام به خارج از کشور بنویسم. اما هیچی برای گفتن ندارم. نه که هیچی ندارم، حرف زیاده ولی درده، درد هم گفتنی نیست، یا دست کم من توان گفتنش رو ندارم. درد هم نه این که فک کنید درد غربت و دوری …

چمدونم رو هنوز نبستم. امروز رفتم مقدار خیلی کمی ارز گرفتم، کمر شکن شده قیمت دلار لامصب. وقتی مقایسه می کنی درآمد ها و مخارج زندگی رو با بقیه جاهای دنیا امید به زندگی ت تا میزان ۶۳٪  میاد پایین مع الاسف. بناست فردا ظهر حرکت کنم از ترمینال بیهقی. …